Lonestelsel (“Payroll”)

Die Afriklok-stelsel bevat ‘n kragtige, buigsame en gebruikersvriendelike lonestelsel wat vir die Suid-Afrikaanse mark ontwerp is. Dit maak voorsiening vir SARS Easyfile (EMP501 rekonsiliasie), WVF u-filing en ‘n verskeidenheid statutêre verslae soos opgawes vir bedingingsrade en Ongevalleversekering (“COID”) W.As.8 verslae.

Die lonestelsel kan saam met die klokstelsel gebruik word, of ook alleenstaande – in hierdie geval is dit ‘n besonder koste-effektiewe oplossing vir klein en middelslag-maatskappye se lone.

Die volgende aspekte word volledig in die stelsel gedek:

  • Suid-Afrikaanse LBS (“PAYE”): Vrywillige bybetalings, deurlopende jaar-tot-datum berekenings (wat beteken dat u altyd op datum is selfs al sou ‘n werker op kort kennisgewing bedank), EMP201 opgawes en EMP501 rekonsiliasies met SARS Easyfile data-oordragte;
  • Lenings en spaarplanne;
  • Onbeperkte bykomende betaalitems bo en behalwe ‘n reeds volledige lys waarmee die stelsel reeds toegerus is;
  • Onbeperkte aantal maatskappye en werkers teen geen ekstra koste;
  • Uurlikse besoldiging, stukwerk en vaste lone;
  • WVF, gelyke indiensneming (“EE”), ongevalleversekering (“COID”) W.As.8 vereistes;
  • Verskeidenheid van betaalstrokie-uitlegte vir koeverte, A4-velle, vertroulike laserdrukker-strokies sowel as dotmatriks-strokies.

Klokstelsels, lonestelsels en dieselbeheerstelsels