Tyd en bywoning

Hierdie sagteware is die hart van ons tyd- en bywoningstelsel. Dit bied die mees omvattende reeks opsies in enige kommersieel beskikbare tyd- en bywoningstelsel in die Suid-Afrikaanse omgewing. Die volgende is ‘n kortlys van beskikbare funksionaliteite:

 • Onbeperkte aantal tydskedules;
 • Onbeperkte op- en afronding van aankoms- en vertrektye
 • Seisoenswisselings;
 • Verskillende werksure op betaaldae;
 • Vaste werkskedules of skiktyd;
 • Vaste maaltyd-ure kan gedefinieer en outomaties afgetrek word;
 • Afspeel van oortyd teen korttyd;
 • Wye reeks verslae ontwikkel oor baie jare en met baie gebruikers;
 • Reëls vir reëndae;
 • Massa-verstellings van werktye vir alle werkers op ‘n gegewe datum;
 • Alle data en verslae kan na ‘n komma-begrensde lêer (“CSV file”) uitgevoer word vir verdere verwerking in iets soos Excel of OpenOffice, en alle verslae kan na PDF-formaat uitgevoer word om maklik per e-pos versend te word;
 • Die stelsel maak voorsiening vir uitvoer na eksterne loonstelsels, byvoorbeeld VIP Payroll, Pastel Payroll, Quickbooks en ‘n paar ander. Nuwe uitvoere word op aanvraag ontwikkel, mits die lonestelsel wat u gebruik darem in redelik algemene gebruik is in Suid-Afrika.

ClockCard.pdf

TimeSheet.pdf

Klokstelsels, lonestelsels en dieselbeheerstelsels