DopStopper alkoholtoetser

Agtergrond

Die DopStopper-alkoholtoetser is ontwikkel om as teenvoeter vir alkoholmisbruik te dien. Dit is ‘n alkoholtoetser wat permanent by die werkplek geïnstalleer kan word en dus deel van die daaglikse roetine word. Die stelsel gee ‘n duidelik sigbare en veral hoorbare resultaat, met ‘n duidelike harde en uitgerekte fluit op ‘n positiewe toetsuitslag. The stelsel het ook ‘n uitset wat gebruik kan word om toegangsbeheer en/of ‘n eksterne sirene te bedryf.

Die standaard-benadering tot nou was tipies om te bewys dat ‘n werker onder die invloed van drank is, en om dit dan te gebruik as gronde vir ontslag deur ‘n dissiplinêre proses.

Ons glo dat hierdie benadering besliste tekortkominge het, waarvan die ergste is dat dit aan allerhande opvolgprosesse blootgestel is, hoofsaaklik via die KVBA (CCMA) en die arbeidshof. Lees asseblief hierdie verwysing en ook hierdie een oor die komplikasies van hierdie benadering.

Voorgestelde benadering

Die gedagte met die DopStopper-alkoholtoetser is om hierdie proses om te keer. Omdat die stelsel nou maklik en vinnig werkers identifiseer wat alkohol gebruik het, is dit ewe maklik en vinnig om hulle toegang tot die werkplek te weier. Die weiering geskied dan op grond van die wetsverpligting op werkgewers om ‘n veilige werkplek te verseker. Verdere gronde is moontlik ook die dienskontrak, wat in hierdie dae sonder twyfel hierdie tipe voorwaarde moet bevat.

Deel van die onmiddellike gevolge van hierdie weiering is natuurlik dat die werker die dag se loon verbeur. Hy voel dus die gevolge van sy optrede direk aan sy sak, sonder dat u enige formele dissiplinêre stappe hoef te inisieer.

Dit is van die uiterste belang dat u beleid, soos vervat in die dienskontrak, dit duidelik stel dat u ‘n beleid van zero verdraagsaamheid handhaaf. Dit is noodsaaklik dat u uitspel dat ‘n werker met enige alkohol in sy gestel, nie toegelaat sal word om die werkplek te betree nie. As hierdie nie duidelik gemaak word nie, eindig ons in ‘n debat van presies hoeveel alkohol dan nou aanvaarbaar sal wees. Die waarskynlike logiese eindpunt van hierdie debat is die KVBA (CCMA) en die arbeidshof.

Akkuraatheid

Die DopStopper is bedoel om ‘n alkoholvlak te identifiseer wat bietjie laer is as dit wat geld vir die bestuur van ‘n swaarvoertuig op ‘n openbare pad. Tipies sal dit die gebruik van ‘n enkele sopie vir sowat ‘n halfuur tot ‘n driekwartier later nog verklap. As die persoon natuurlik meer gedrink het, sal dit langer steeds ‘n positiewe resultaat gee.

LET WEL: Ons voorsien geen sertifikaat of waarborg van akkuraatheid nie.

Die stelsel maak voorsiening daarvoor dat u die sensitiwiteit binne perke opwaarts en afwaarts kan verstel.

Verandering aan gedrag

Ons glo dat die konsekwente gebruik van die stelsel ‘n langtermyn-verandering kan meebring. Werkers wat drank misbruik sal hulself hopelik uit die stelsel verwyder as gevolg van die hoeveelheid lone wat hulle verbeur. As alternatief kan hulle (hopelik) hulle gedrag aanpas om drinktye te beperk.

Afhangende van die intensiteit van gebruik sal die interne sensor met tyd geleidelik agteruitgaan en minder sensitief raak. Ons beveel aan dat dit jaarliks nagegaan word, en indien nodig dan vervang word. Ons voorsien bekostigbare uitruil-modules vir hierdie doel.

Klik hier vir die DopStopper-instruksieblad

Klokstelsels, lonestelsels en dieselbeheerstelsels